Partners

LYMMCARE: Samenwerken met partners

Snelle vooruitgang in behandelwijzen is vooral een kwestie van hechte samenwerking tussen excellente professionals. Wij zoeken deze samenwerking niet alleen binnen het AMC, maar ook daarbuiten, in Nederland en in de rest van de wereld. We zoeken partnerships met professionals die allen hun eigen unieke achtergrond, expertise en inzicht hebben, maar ook met bedrijven die ons met door hen ontwikkelde nieuwe medicijnen kunnen helpen met het continueren van dit broodnodige onderzoek.

Een vooraanstaande rol in diagnostiek en behandeling

Het AMC speelt al decennia lang een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van B-cel maligniteiten in Nederland. Ook wordt er volop basaal en translationeel onderzoek gedaan naar de verschillende verschijningsvormen: chronische lymfatische leukemie (CLL), non-Hodgkin lymfoom (NHL) en multipel myeloom (MM). De opgebouwde expertise van de betrokken afdelingen Klinische Hematologie en Pathologie heeft er inmiddels toe geleid dat zij de status van (inter)nationaal kenniscentrum toegedicht krijgen. Daarnaast heeft de afdeling hematologie mede aan de basis gestaan van de huidige (inter-)nationale richtlijnen voor de behandeling van patienten met CLL en NHL. 

Een toonaangevend en innovatief expertisecentrum

Om de kwaliteit van onderzoek naar en behandeling van B-cel maligniteiten verder te kunnen verbeteren, hebben bovengenoemde afdelingen begin 2012 een gespecialiseerd lymfoom- en myeloom-kenniscentrum ‘LYMMCARE’ opgericht. Binnen dit centrum streven we naar een zo intensief mogelijke uitwisseling van kennis, (technische) expertise, pre-klinische (dier)modellen en patiëntenmateriaal. Door het hanteren van korte lijnen kunnen we nieuwe ontwikkelingen snel vertalen naar nieuwe behandelwijzen. 

Streven naar optimale behandeling en zorg voor patiƫnten

Onze missie is helder: wij willen flinke stappen zetten in de behandeling van patiënten met lymfatische  maligniteiten. En dat is alleen mogelijk door het vergroten van onze kennis van de fundamentele biologische processen die ten grondslag liggen aan deze ziektebeelden. Immers: de medische wetenschap ontwikkelt zich dankzij interactie tussen zorg en onderzoek.

Samenwerking met partners is cruciaal

Snelle vooruitgang in behandelwijzen is vooral een kwestie van hechte samenwerking  tussen  excellente professionals. Wij zoeken deze samenwerking niet alleen binnen het AMC, maar ook daarbuiten, in Nederland en in de rest van de wereld. We zoeken partnerships met professionals die allen hun eigen unieke achtergrond, expertise en inzicht hebben, maar ook met bedrijven die ons  met door hen ontwikkelde nieuwe medicijnen kunnen helpen met het continueren van  dit broodnodige onderzoek. Zo kunnen we samen ons ultieme doel nastreven: verbetering van de  behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom verbeteren.