Patiënten

Onderzoek naar kwaadaardige bloedziekten

In ons laboratorium doen we vooral veel onderzoek naar de processen in de kankercel die de groei of celdood ervan reguleren. Daarnaast onderzoeken we het samenspel tussen de kankercellen en de niet-kwaadaardige cellen uit hun directe omgeving (de zogenaamde “micro-environment”).

Wat doen wij precies?

Het blijkt dat de cellen uit deze directe omgeving niet alleen de groei van de kankercellen kunnen bevorderen, maar ook de kankercellen resistent  kunnen maken voor chemotherapie. Deze bevindingen leiden op hun beurt weer tot vernieuwde en verbeterde inzichten met betrekking tot het behandelen van kwaadaardige bloedziekten.
Daarnaast participeren we in diverse klinische studies: onderzoeken naar de verbetering van de behandelingsresultaten op het gebied van CLL, NHL en MM.  AMC/LYMMCARE  doet mee aan vele grote nationale (HOVON) en internationale klinische studies. Hiervan is een aanzienlijk aantal door ons geïnitieerd.

Voortrekkersrol

Het AMC speelt ook een voortrekkersrol in het enkele jaren geleden opgerichte Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium (LLPC). Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen hematologie van AMC, VUMC, NKI/AvL, UMCG, ErasmusMC, UMC Nijmegen en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, dat erop gericht is om in Nederland een platform te hebben voor het slagvaardig uitvoeren van studies met innovatieve geneesmiddelen. 
Meedoen aan klinische studies?

Meedoen aan klinische studies?

Wij bieden u als patiënt de kans deel te nemen aan klinische studies, voor zover die op dat moment beschikbaar zijn. In overeenstemming met internationale regels zullen doel en opzet van de studies altijd mondeling en schriftelijk worden uitgelegd door uw behandelend arts. Uiteraard is deelname aan een dergelijke studie nooit verplicht. 

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.