Patiënten

Uw hulp helpt levens te redden

Verbetering in de diagnostiek en behandeling van CLL, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom (ziekte van Kahler) is alleen mogelijk door het vergroten van de kennis van deze kwaadaardige bloedziekten. Hiervoor is gedegen onderzoek essentieel, waarbij een goede samenwerking bestaat tussen patiënten enerzijds, en artsen en basale wetenschappers anderzijds. Dit is de kern van LYMMCARE.

Hoe kunt u ons helpen?

Uw financiële ondersteuning zal een krachtige impuls geven aan het onderzoek van LYMMCARE. En u kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld op een efficiënte en doelmatige manier wordt gebruikt voor de verbetering van de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Donaties projecten

U kunt  gericht een financiële bijdrage leveren aan een bepaald LYMMCARE-project (hyperlink) dat u erg aanspreekt en dat u belangrijk vindt.
U kunt ook een donatie doen aan LYMMCARE zonder opgave van een specifiek project. Het geld zal dan besteed worden aan het onderzoeksproject met de hoogste prioriteit
Uw donatie kunt U storten op de rekening van de Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW), het onderzoeksfonds van de afdeling Klinische Hematologie van het AMC.

Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW)

De stichting SHOW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarom geen schenkings- en successierecht verschuldigd bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten. Donaties komen dus volledig ten goede aan de onderzoeksprojecten. Er worden op de donaties geen kosten ingehouden. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat de ontvangen bedragen juist worden besteed (zie www.steunhematologie.nl ).

 

SHOW staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 41217543.

 

Bankrekening: NL64 ABNA 0400 2686 47 te Bussum.