Partners

Broodnodig onderzoek

Hoewel in het AMC alle kwaadaardige en goedaardige bloedziekten worden behandeld, richten wij ons als LYMMCARE vooral op onderzoek naar meest frequent voorkomende B-cel maligniteiten: chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom.

Onderzoek naar het immuunsysteem

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 700 patiënten de diagnose  CLL gesteld, bij ruim 2500 de diagnose non-Hodgkin lymfoom en bij 750 de diagnose multipel myeloom. CLL, NHL en MM zijn alle kwaadaardige ontsporingen van cellen van het immuunsysteem. Onderzoek naar het immuunsysteem is één van de speerpunten van ons expertisecentrum. Omdat er al decennia lang een nauwe en zeer vruchtbare samenwerking bestaat tussen de afdelingen klinische hematologie, pathologie en experimentele immunologie van het AMC, is onze expertise op dit gebied groot.

Nieuwe inzichten voor een betere behandeling

LYMMCARE doet veel onderzoek naar de moleculaire processen in  de tumorcellen die de celvermeerdering en celdood reguleren. Met deze  studies beogen wij de moleculaire achilleshiel van  tumoren bloot te leggen, zodat  de behandelingen heel specifiek daarop gericht kunnen worden. 

Een ander speerpunt van ons onderzoek is de interactie tussen tumorcellen en cellen in hun directe omgeving, de zogenaamde micro-environment. Het blijkt dat deze cellen niet alleen de groei van de tumorcellen bevorderen, maar ook de tumorcellen resistent  maken tegen chemotherapie. Het kunnen beïnvloeden van de eerder genoemde interactie zal in de nabije toekomst grote invloed gaan krijgen op de behandelwijzen van deze ziekten.

Klinische studies in LYMMCARE/ AMC

LYMMCARE/ AMC participeert in vele nationale (HOVON)  en internationale studies op het gebied van CLL, NHL en MM. Van een aantal van deze studies zijn AMC hematologen Principal  Investigator: zij hebben de studie geïnitieerd en coördineren de uitvoering.

 

Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium (LLPC)

Het AMC/LYMMCARE  speelt ook een voortrekkersrol in het enkele jaren geleden opgerichte Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium. Dit is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen hematologie van AMC,VUMC,AvL, UMCG, UMC Nijmegen, ErasmusMC en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Het LLPC is actief wat betreft het opzetten van first in man/fase I-II studies met nieuwe antilichamen, small molecules, etc., welke continu uit de pijplijnen van biotech bedrijven in Europa en de VS “druppelen. Het doel is om nieuwe, veel belovende medicijnen snel toegankelijk te maken voor patiënten met diverse subtypes non-Hodgkin lymfoom en chronische lymfatische leukemie.

Onze onderzoekers

Senior investigators:

Prof. dr. M.J. Kersten, Prof. dr. A.P. Kater, Prof. dr. S.T. Pals, Prof. dr. C.J.M. van Noesel, Dr. M. Spaargaren, Prof. dr. E.Eldering, Dr. J.E.J. Guikema, Dr. M.D. Hazenberg, Dr. B. Blom.

 

Medisch specialisten - onderzoekers:

Dr. S.H. Tonino, Drs. J.M.I. Vos

 

Post Docs:

Dr. R.J. Bende, Drs. T.A. Bloedjes, Dr. G. Cretenet,  Dr. V. Van Hoeven, G. Moiset, Dr. M.F.M. de Rooij, Dr M. Shikhagaie, Dr. G.J.W. van der Windt

 

Promovendi:

Drs J.A.C. van Bruggen, Drs. Z. Chen, Drs R. Delgado, Drs. N. Donner, Dr. M.A. Gillissen, Drs M.V. Haselager, Drs T. Hofland, Drs. J. Janssen, Drs. G. de Jong, Drs. S.P.J. Joosten, Drs. K.A. Kocemba, Drs. H.C.E.R.E.J. Lantermans, Drs A.C. Leeksma MD, Drs. Y.F. van Lier, Drs A.W.J. Martens, Drs. M. Minderman, Drs. C. Montironi, Dr. J.M. Munneke, Drs. M.L. Nijland, Drs. S.A. Omar, Drs. S. Persoon, Drs. Z.L. Ren, Drs. N. Swier, Drs. Y.J. Thus, Drs. M. Stratigopoulou, Drs I. de Weerdt MD, Drs. G. de Wilde, Drs. J. Zeilstra, Drs W. Zheng

 

Biobank officers:

J.M.N Dubois, D. Nieuwenhuize, A. Schoonderwoerd