Professionals

Expertisecentrum

Wij zijn een expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met B-cel maligniteiten, te weten CLL, non-Hodgkin lymfomen en multipel myeloom. Door onze vele en hechte internationale contacten wordt kennis op alle vlakken gedeeld. Op deze manier zijn innovatieve behandelwijzen snel beschikbaar voor onze patiënten.

Patiëntenzorg met aandacht voor onderzoek én behandeling

Kwaliteit van de patiëntenzorg is onze topprioriteit. Het AMC heeft recent als eerste Nederlands academisch ziekenhuis voldaan aan de zeer strenge Amerikaanse JCI (Joint Commission International) normen. Dit betreft een accreditatie waarbij patiëntveiligheid een buitengewoon belangrijk onderdeel vormt.
Ons centrum kenmerkt zich verder door een nauwe samenwerking tussen clinici, pathologen en moleculair biologen van de afdelingen Hematologie, Pathologie en Experimentele Immunologie. Hierdoor ontstaat een unieke bundeling van complementaire expertise, die heeft geleid tot een verdieping en verbreding van het onderzoek naar B-cel maligniteiten. 

Ons team

Hematologen

 • Prof. dr. M.J. (Marie José) Kersten internist-hematoloog. Hoofd van de afdeling hematologie van het AMC, met speciale belangstelling voor non-Hodgkinlymfoom (inclusief de ziekte van Waldenström) en multipel myeloom.
 • Prof. dr. A.P. (Arnon) Kater internist-hematoloog, met speciale belangstelling voor de biologie en behandeling van chronisch lymfatische leukemie. Zijn onderzoek behelst zowel basaal laboratoriumonderzoek als klinische studies met nieuwe zogenaamde ‘targeted therapies’.
 • Prof. dr. B.J. (Bart) Biemond  internist-hematoloog, met speciale expertise op het gebied van sikkelcelziekte.
 • Prof. dr. M.D. (Mette) Hazenberg internist-hematoloog met speciale belangstelling voor immunologische aspecten van stamceltransplantatie
 • Dr. K. (Koen) de Heer internist-hematoloog,met speciale belangstelling voor infecties bij hematologische patiënten. Werkt ook deels in het Flevoziekenhuis in Almere.
 • Dr. S.H. (Sanne)Tonino  internist-hematoloog met speciale belangstelling voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie en non-Hodgkinlymfomen
 • Dr. E. (Erfan) Nur, internist-hematoloog
 • Drs. J.J. (Jurgen) Wegman, internist-hematoloog
 • Drs. M. (Marit) Jalink, internist-hematoloog
 • Dr. J. (Jarom) Heijmans, internist-hematoloog
 • Dr. C. (Caroline) Rutten, internist-hematoloog
 • Dr. J.M.I (Josephine) Vos, internist-hematoloog met speciale belangstelling voor de behandeling van de ziekte van Waldenström.

Onze hemato-pathologen: 

 • Prof. dr. S.T. (Steven) Pals 
 • Prof. dr. C.J.M. (Carel) Noesel

Onderzoekers:

 • Dr. M. (Marcel) Spaargaren - medisch moleculair bioloog bij de afdeling Pathologie, met speciale belangstelling voor de moleculaire en celbiologische aspecten van de pathogenese van B-cel maligniteiten (met name MM, CLL en NHL) en het exploiteren van deze kennis voor klinische toepassingen
 • Prof. dr. E. (Eric) Eldering - moleculair bioloog/biochemicus bij de AMC afdeling Experimentele Immunologie. Gespecialiseerd in het ontrafelen van processen die leiden tot celdood (apoptose) en de werking van nieuwe geneesmiddelen hierop.

Doorverwijzen, hoe werkt het?

Als u als arts een patient wilt verwijzen naar de afdeling hematologie van het AMC kunt u dit het beste doen door telefonisch contact op te nemen met één van de onze hematologen. Dit is mogelijk via het secretariaat hematologie (020-5665785).
U kunt ook rechtreeks een afspraak maken met onze polikliniek (tel 020-5662096). Wij vragen u dan wel de gegevens (brieven, scans etc.) van de patiënt in te sturen vóór de eerste afspraak.