Partners

Samenwerken met partners

Snelle vooruitgang in behandelwijzen is vooral een kwestie van hecht samenwerken met de juiste professionals aan goed doordacht en slagvaardig onderzoek. Wij zoeken deze samenwerking niet alleen binnen het AMC, maar ook (en vooral) daarbuiten.

Waarom hebben wij u nodig?

Hierbij zijn wij op zoek naar medische professionals, maar ook naar bedrijven die ons kunnen helpen met het continueren van ons onderzoek. Zo kunnen we samen ons ultieme doel nastreven: de behandeling verbeteren van patiënten met chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. 

De mogelijkheden op een rij

Goed en gedegen onderzoek naar bloedziekten kost tijd en geld. Om ervoor te zorgen dat we onze missie kunnen uitvoeren hebben we daarom uw steun hard nodig. U kunt ons op twee manieren helpen:
 

1. Samen met ons een onderzoeksproject initiëren of instappen in een lopend LYMMCARE project.

Wij kunnen u door onze expertise en infrastructuur op het gebied van onderzoek naar B-cel maligniteiten hoogstwaarschijnlijk goed van dienst zijn bij het beantwoorden van uw onderzoeksvraag. Wij kunnen ons daarnaast ook voorstellen dat een van onze lopende onderzoeken u hierbij kan helpen en dat u wilt participeren in verdere uitvoer hiervan. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om eens te overleggen wat de mogelijkheden zijn.
 

2. Financiële ondersteuning in de vorm van projectsubsidies of donaties

Uw financiële ondersteuning zal een krachtige impuls geven aan het onderzoek van LYMMCARE. En u kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld op een efficiënte en doelgerichte manier wordt gebruikt voor de verbetering van de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Uiteraard laten wij u graag wat cases zien. Neem hiervoor –uiteraard vrijblijvend - contact met ons op.

Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW)

U kunt uw donatie ook direct storten op de rekening van de Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW), het onderzoeksfonds van de afdeling Klinische Hematologie van het AMC. De stichting SHOW is een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarom geen schenkings- en successierecht verschuldigd bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten. Donaties komen dus volledig ten goede aan de onderzoeksprojecten. Er worden op de donaties geen kosten ingehouden. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat de ontvangen bedragen juist worden besteed.  
SHOW staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 41217543
Bankrekening: IBAN: NL64ABNA 040.02.68.647