Nieuws

Interview over CAR T-cel therapie

Tijdens het laatste EHA congres sprak LYMMCARE's Marie-José Kersten over CAR T-cel therapie: de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen waar de hematoloog zich voor gesteld ziet.

Chimeric antigen receptor (CAR) T cel therapie

Tijdens het jaarlijks congres van de European Hematology Association in 2018, werd Marie-José Kersten geinterviewd over één van de onderwerpen die speciale aandacht kreeg op dit congres: CAR T cel therapie.

De eerste resultaten van deze therapie zijn veelbelovend, het is daarom tijd om de kennis onder hematologen te vergroten en te bekijken in welk type centrum deze vorm van immunotherapie kan worden aangeboden.

 

Het interview werd gehouden in het Engels (zonder ondertiteling): bekijk de video