Nieuws

Nieuwe studie in patiënten met Hodgkin lymfoom

Einde voorjaar/begin zomer 2013 zal de Europese “Transplant BRaVE” studie van start gaan vanuit LYMMCARE Amsterdam.

Over de studie

Het betreft een studie voor patiënten die niet of onvoldoende op de eerstelijns behandeling hebben gereageerd of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief). Bij deze patiënten werd de afgelopen 25 jaar een vervolgbehandeling met chemotherapie toegepast en bij een gunstige reactie werd de behandeling afgerond met hoge doses chemotherapie gevolgd door een transplantatie met de eigen stamcellen (= autologe stamceltransplantatie). Met deze strategie werd in een tweede ronde een kans op genezing mogelijk. Om deze kans op genezing te vergroten wordt aan de tweedelijns chemotherapie nu een geheel nieuw medicijn toegevoegd: Brentuximab Vedotin (Adcetris).

 

Dit nieuwe medicijn bestaat uit een antilichaam (eiwit) dat gericht is tegen de kwaadaardige Hodgkin cel en waaraan een antikanker medicijn (cytostaticum) is gekoppeld. Deze combinatie wordt een “antibody-drug-conjugaat” afgekort “ADC” genoemd. Wanneer dit ADC via een bloedvat wordt ingespoten zal het zich hechten aan de Hodgkin cellen in het lichaam. De Hodgkin cellen zullen het hele ADC als het ware “opslokken” en daarna in de cel het cytostaticum afsplitsen van het antilichaam. Het cytostaticum krijgt daarmee vrij spel en zal de Hodgkin cel van binnenuit doden. De Hodgkin cel heeft dus eigenlijk “het paard van Troje” binnen gelaten …

 

In honderden patiënten wereldwijd heeft Adcetris haar activiteit bewezen: bij 75% van de patiënten die tevoren wel 4 of 5 verschillende vervolgbehandelingen hadden ondergaan, werd met Adcetris een remissie bereikt. Op grond hiervan is het een logische stap om de waarde van het middel in een eerder stadium van de ziekte te onderzoeken.

 

Door nu Adcetris toe te voegen aan de tweedelijns chemotherapie is de verwachting dat meer patiënten zullen reageren, waardoor meer patiënten in aanmerking komen voor de hoge doses behandeling en eigen stamceltransplantatie. Een remissie van de ziekte door tweedelijns behandeling is immers een absolute voorwaarde om de daaropvolgende stamceltransplantatie zinvol te doen zijn. Hiermee hoopt het onderzoeksteam de kans op genezing voor deze patiëntengroep te vergroten. Uiteraard zullen de resultaten van de studie dit moeten uitwijzen.

 

De Fase I-II studie wordt financieel ondersteund door Millennium/Verenigde Staten en zal plaats vinden in 18 centra in 5 landen (Engeland, Denemarken, Frankrijk, Italië en Nederland). In Nederland zullen naast het Academisch Medisch Centrum (AMC) ook het VU Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen deelnemen. Vanuit het AMC, Afdeling Klinische Hematologie, zal de studie worden aangestuurd door: Prof. dr. A. Hagenbeek (a.hagenbeek@amc.uva.nl) - Principal Investigator (PI); Dr. M.J. Kersten (m.j.kersten@amc.uva.nl) - co-PI; mevrouw M. Spiering (m.spiering@amc.uva.nl) - trial coördinator.