Nieuws

Oratie Prof. dr. Eric Eldering

19 september 2013 - Ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Moleculaire Immuno-Hematologie houdt prof. dr. Eric Eldering zijn oratie getiteld ‘De multicellulaire samenleving’.

"De multicellulaire samenleving"

Prof. dr. Eric Eldering

Het immuunsysteem beschermt ons tegen de overal aanwezige micro-organismen. Bij de normale ontwikkeling van immuuncellen die infecties bestrijden, treedt DNA herrangschikking en mutatie op. Deze eigenschappen hebben een keerzijde: ze leiden relatief gemakkelijk tot ontsporing en tot kankercellen. Bestudering en bestrijding van kwaadaardig ontspoorde immuuncellen is het terrein van de Moleculaire Immuno-Hematologie.

De verschillende types cellen van het immuunsysteem moeten heel goed samenwerken om infecties te bestrijden in deze ‘multicellulaire samenleving’. Echter, de kwaadaardige variant maakt misbruik van deze samenwerkingsverbanden om zich in stand te houden, en resistent te worden tegen behandeling. Het goede nieuws is dat, op basis van fundamenteel onderzoek van de laatste tien jaar, nieuwe medicijnen zijn ontwikkeld die deze communicatielijnen blokkeren.

Dus ondanks voorspellingen aan het eind van de vorige eeuw dat de wetenschap min of meer afgerond was, zijn er sindsdien grote doorbraken geweest op het gebied van de kankerbiologie. De nieuwe inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe kankermedicijnen. Dit biedt het perspectief dat bepaalde types kanker in plaats van dodelijke ziektes veranderen in chronische aandoeningen die beheersbaar zijn.

Plaats en tijd: Aula Universitetit van Amsterdam (Singel 411) op 19 september 2013 om 16.00 uur