Nieuws

Interview Eric Eldering op BNR Nieuwsradio

Ter ere van de oratie van Prof. Eric Eldering interviewde BNR nieuwsradio op 18 september 2013 de hoogleraar én Victor Peperzak (post doc). Het gesprek is via deze website te beluisteren.

Oratie en leerstoel

Professor E.F. (Eric) Eldering (1958) werd benoemd tot hoogleraar Moleculaire Immuno-Hematologie en hield op 19 september 2013 zijn oratie getiteld: "De multicellulaire samenleving". Het interview dat BNR nieuwsradio ter ere hiervan uitzond is via de LYMMCARE website te beluisteren. Open het geluidsfragment (met dank aan Martijn de Rijk, BNR nieuwsradio).

 

De multicellulaire samenleving

Het immuunsysteem beschermt ons tegen de overal aanwezige micro-organismen. Bij de normale ontwikkeling van immuuncellen die infecties bestrijden, treedt DNA herrangschikking en mutatie op. Deze eigenschappen hebben een keerzijde: ze leiden relatief gemakkelijk tot ontsporing en tot kankercellen. Bestudering en bestrijding van kwaadaardig ontspoorde immuuncellen is het terrein van de Moleculaire Immuno-Hematologie. De verschillende types cellen van het immuunsysteem moeten heel goed samenwerken om infecties te bestrijden in deze ‘multicellulaire samenleving’. Echter, de kwaadaardige variant maakt misbruik van deze samenwerkingsverbanden om zich in stand te houden, en resistent te worden tegen behandeling. Het goede nieuws is dat, op basis van fundamenteel onderzoek van de laatste tien jaar, nieuwe medicijnen zijn ontwikkeld die deze communicatielijnen blokkeren. Dus ondanks voorspellingen aan het eind van de vorige eeuw dat de wetenschap min of meer afgerond was, zijn er sindsdien grote doorbraken geweest op het gebied van de kankerbiologie. De nieuwe inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe kankermedicijnen. Dit biedt het perspectief dat bepaalde types kanker in plaats van dodelijke ziektes veranderen in chronische aandoeningen die beheersbaar zijn.

 

De leerstoel van Eric Eldering

Immuno-hematologisch onderzoek speelt zich af op het grensvlak van de Immunologie en de Oncologie. De groep Hemato-Oncologie van Eric Eldering bestudeert fundamentele aspecten van de immuunrespons , zoals de rol van gereguleerde celdood (apoptose) bij het totstandkomen van de afweerreactie. Hierbij spelen Darwinistische principes zoals selectie van optimale afweercellen tegen een optredende infectie een rol. Daarnaast doet de groep in nauwe samenwerking met de afdeling Hematologie onderzoek naar resistentie tegen chemotherapie bij leukemie, en naar nieuwe wegen en middelen om dit te omzeilen. Dit translationele onderzoek heeft als doel het toepassen van nieuwe inzichten uit basaal onderzoek in de klinische praktijk.

Binnen de leeropdracht is een belangrijke plaats ingeruimd voor onderwijs. Zowel binnen de opleidingen Geneeskunde als Biomedische wetenschappen zijn veranderingen gaande, onder andere door de invoering van de bachelor-masterstructuur, die leiden tot een toegenomen vraag naar onderwijs.

Eldering is opgeleid als moleculair bioloog/biochemicus aan de toenmalige Faculteit Biologie van de UvA. Zijn promotieonderzoek deed hij bij de afdeling Autoimmuunziekten van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. Daarna werkte hij bij de afdeling Immunogénétique van het Institut Pasteur (Parijs). Hij is sinds 1997 verbonden aan het AMC, sinds 2008 als universitair hoofddocent bij de afdeling Experimentele Immunologie en als hoofdonderzoeker van de groep Hemato-Oncologie. (bron: UvA nieuws )