Nieuws

Een LYMMCARE publicatie toegelicht

Op 7 oktober 2013 verscheen in het tijdschrift "Blood" een artikel over het LYMMCARE onderzoek waarin via muizenproeven een omgevingssignaal werd gevonden dat van invloed is op de snelheid waarmee zich bij CLL ziekteverschijnselen ontwikkelen.

Chronic lymphocytic leukemia disease progression is accelerated by APRIL / TACI interaction in the TCL1 transgenic mouse model

Tot vrij recent werd aangenomen dat chronisch lymfatische leukemie (CLL) cellen goed in staat waren om in het bloed te overleven door de specifieke veranderingen in de cel en zónder hulp van andere cellen.

Op basis van kweekproeven in het laboratorium bleek echter dat CLL-cellen juist sterk afhankelijk zijn van omgevingssignalen voor hun deling en overleving.

Om te kunnen bewijzen dat die signalen daadwerkelijk een cruciale invloed hebben op het beloop van de ziekte, waren muizenproeven noodzakelijk.

In deze studie werd gebruikt gemaakt van een muis met een gemodificeerd stukje DNA. Deze muis ontwikkelt een CLL-achtig ziekte op wat oudere leeftijd (12 maanden). Dit is vergelijkbaar met de ontwikkeling van CLL rond het 60ste levensjaar bij mensen. Het muis-model werd gekruist met een muis-model dat zo was aangepast dat het eiwit APRIL, een omgevingssignaal dat bij patiënten met CLL in de lymfeklier gevonden kan worden, sterk verhoogd aanwezig was.

De “CLL-muizen” met het hoog APRIL gehalte ontwikkelden veel sneller ziekteverschijnselen dan de muizen zonder verhoogd APRIL. Interessant was dat bij beide typen muizen zich even snel leukemiecellen vormden, maar dat de groei en progressie van de ziekte veel sneller verliep bij de muizen met het hoog APRIL gehalte.

APRIL kan zich hechten aan verschillende receptoren (ontvangers) op de celmembraan van CLL-cellen. Wij stelden vast dat binding aan de zogenaamde “TACI receptor” van belang was voor het versneld voortschrijden van de ziekte.

De studie toont aan dat progressie van de ziekte inderdaad afhankelijk is van omgevingssignalen. Het lijkt dus veelbelovend om de binding van APRIL aan de TACI receptor te blokkeren.


* Artikel gepubliceerd op 7 oktober 2013 in het tijdschrift "Blood"

Auteurs: Lascano V, Guadagnoli M, Schot JG, Luijks DM, Guikema JE, Cameron K, Hahne M, Pals S, Slinger E, Kipps TJ, van Oers MH, Eldering E, Medema JP, Kater AP. Source (Laboratory of Experimental Oncology and Radiobiology (LEXOR), Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam)

 

Het volledige artikel is te lezen via [PubMed]