Nieuws

Een jaar Fase I poli: een terugblik

Meer dan een jaar geleden is in het AMC een speciaal trialspreekuur van start gegaan. Dit spreekuur is bestemd voor patiënten met lymfklierkanker en chronische lymfatische leukemie die in studieverband met nieuwe experimentele middelen behandeld worden.

Vaak hebben de patiënten die de Fase I poli bezoeken al één of meerdere standaardbehandelingen ondergaan, maar reageerde de ziekte niet (meer) voldoende. Een deel van deze patiënten was al eerder onder behandeling in het AMC, maar velen zijn voor de studie doorgestuurd vanuit andere ziekenhuizen.

 

De studies die via dit spreekuur worden aangeboden, zijn fase I of II studies. Fase I studies zijn studies die er in eerste instantie op gericht zijn de veiligheid van een middel bij patiënten met een bepaalde ziekte of groep van ziekten te onderzoeken. Dit betekent dat er vaak nog helemaal geen gegevens zijn over de werkzaamheid van het middel. Wie meedoet aan een fase I studie mag er formeel dan ook niet vanuit gaan dat dit daadwerkelijk een behandeling voor de ziekte is. Met middelen die in fase II studies worden onderzocht is al wat meer ervaring opgedaan. Deze middelen zijn in veiligheidsstudies (fase I studies) veilig en ook actief gebleken. In fase II studies wordt dan naar de effectiviteit in een grotere groep patiënten gekeken. Ook het in kaart brengen van bijwerkingen is een belangrijk aspect van dergelijke studies.

 

Dr. Sanne Tonino: “Vanwege het experimentele karakter van de behandelingen, moeten patiënten die in de studies behandeld worden nog meer dan anders scherp in de gaten gehouden worden. Enerzijds is er natuurlijk nog maar weinig ervaring met deze middelen opgedaan, anderzijds stellen de fabrikanten van de nieuwe middelen hoge eisen aan alle controles en onderzoeken die gedaan moeten worden. Dit om op een efficiënte manier kennis te vergaren over de activiteit van het middel, maar ook om eventuele ernstige bijwerkingen in een vroeg stadium op het spoor te komen. Door de zorg voor deze patiënten tot een behandelteam van artsen en verpleegkundigen te beperken wordt op een optimale wijze ervaring opgebouwd. Aan de trialpoli zijn ook gespecialiseerde verpleegkundigen verbonden. Al vaak is gebleken dat zij een belangrijke vraagbaak maar ook steun en toeverlaat zijn. Het aantrekkelijke van dit soort studies, is dat op deze manier veelbelovende nieuwe middelen al in een vroeg stadium aangeboden kunnen worden; vaak jaren voordat zij officieel geregistreerd worden en voor iedereen beschikbaar zijn.”

 

Momenteel worden de patiënten die in deze studies behandeld worden vooral door dr. Sanne Tonino en dr. Arnon Kater gezien. Vanwege het succes van dit speciale spreekuur, en omdat er bovendien weer nieuwe studies geopend konden worden, is er recent een extra spreekuur bijgekomen. Dit wordt door gedaan door drs. E. Kneppers.