Nieuws

Wetenschapper in de spotlights

Een bij LYMMCARE betrokken wetenschapper vertelt meer over zijn of haar werk. Dit maal Ruben Terlou over zijn onderzoek naar de interacties tussen virussen, het immuunsysteem en leukemie.

Ruben Terlou

Ruben Terlou (geboren 1985) studeerde Chinees in Kunming, China, waarna hij startte met de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn studie was hij als fotograaf actief in Azië en het Midden Oosten. Hij deed een wetenschappelijke stage in de Neurobiologie aan de University of Science and Technology te Hefei, China. In 2013 studeerde hij cum laude af en was hij winnaar van een AMC Graduate School scholarship. Mede met deze persoonlijke beurs voor zijn promotietraject verricht hij thans onderzoek onder leiding van dr. S.H. Tonino, dr. A.P. Kater en prof. dr. M.H.J. van Oers.

 

De interacties tussen Chronische Lymfatische Leukemie, het immuunsysteem en virussen. 

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) is de meest voorkomende bloedkanker onder volwassenen in de westerse wereld. Hoewel de ziekte initieel reageert op chemotherapie, treedt uiteindelijk vaak chemoresistentie op. Het wordt steeds duidelijker dat CLL‐cellen voor deling en overleving sterk afhankelijk zijn van signalen uit het micromilieu van lymfoïde weefsels zoals lymfeklieren, milt en beenmerg. De behandeling van CLL verschuift momenteel dan ook van tumorcel gerichte chemotherapie naar therapieën die zich richten op de interacties met het micromilieu. Een diepgaand inzicht in de wederzijdse beïnvloeding tussen CLL‐cellen en andere cellen in het micromilieu is hierbij onontbeerlijk.

 

Een belangrijke rol in het micromilieu lijkt weggelegd voor geactiveerde T‐cellen (witte bloedcellen afkomstig uit de thymus), die ondersteunende signalen afgeven aan de CLL‐cellen. Hoe deze T‐cellen in CLL patiënten geactiveerd worden is nog onvoldoende bekend. Opmerkelijk is echter dat in CLL ook verworven functionele T‐cel defecten zijn aangetoond. Daarnaast blijkt het absolute aantal T‐cellen verhoogd in patiënten met CLL, voornamelijk door een toename van T‐cellen met immuniteit tegen virussen zoals het veelvoorkomende cytomegalovirus. Deze data suggereren een samenspel tussen CLL‐cellen, het adaptieve immuunsysteem en virale infecties.

 

Het onderzoek van Ruben Terlou beoogt dit samenspel te onderzoeken en zo een dieper begrip te verwerven van de complexe ontstaanswijze van CLL. Hij zal met name de immuniteit tegen een aantal virussen (zoals het Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus en Influenza virus) onderzoeken bij patiënten met CLL, en het effect van deze virale immuniteit op het beloop van de ziekte. Fundamenteel inzicht in deze ziekteprocessen kan immers aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe en specifieke therapieën die de overleving van patiënten kan vergroten.

 

Het onderzoek naar de interacties tussen virussen, het immuunsysteem en leukemie van Ruben Terlou wordt mede mogelijk gemaakt door giften van particulieren.

Wij informeren u graag over de manieren om ons wetenschappelijk onderzoek financieel te steunen ("uw hulp helpt levens te redden")

Elke bijdrage aan LYMMCARE is van harte welkom!