Nieuws

Een LYMMCARE Publicatie toegelicht

Onlangs is van een drietal LYMMCARE auteurs en PhD student Martin de Rooij een review verschenen over één van de meest veelbelovende nieuwe medicijnen tegen CLL

BTK inhibitors in chronic lymphocytic leukemia: a glimpse to the future.

In de categorie van de kankermedicijnen die zeer gericht hun doel in de kankercellen uitschakelen is het verhaal van ibrutinib een daverend succes. Ibrutinib is een zogenaamde kinase remmer, en is zeer specifiek gericht tegen het enzym Bruton’s tyrosine kinase (Btk). Btk is alleen aanwezig in B-cellen, en ook kwaadaardige B-cellen blijken voor hun overleving vaak afhankelijk van de continue activiteit ervan. Ibrutinib werd ontwikkeld tussen 2007 en 2010, en is reeds in 2013 goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor toepassing bij patiënten met Mantelcellymfoom of CLL. Dit is een ongehoord snelle toepassing voor een (kanker) medicijn.

Het artikel in Oncogene belicht de ontwikkeling en werking van ibrutinib, en blikt vooruit naar ontwikkelingen in de kliniek voor de nabije toekomst. De auteurs beschrijven naast de successen ook de eerste gevallen van resistentie tegen ibrutinib, en doen suggesties voor nieuwe combinaties van medicijnen die de kans op resistentie verkleinen. 

 

BTK inhibitors in chronic lymphocytic leukemia: a glimpse to the future. Spaargaren M, de Rooij MF, Kater AP, Eldering E. Oncogene. 2014 Jun 23. doi: 10.1038/onc.2014.181. [Pubmed]