Nieuws

Twee nieuwe hoogleraren binnen LYMMCARE

Dr. Marie José Kersten en dr. Arnon Kater zijn 25 augustus 2014 benoemd tot hoogleraar ‘Inwendige geneeskunde’ aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

Dr. A.P. (Arnon) Kater (1972) is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Translationele Hematologie, aan de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).


Dr. Kater doet onderzoek naar lymfklierkanker (lymfoom), en in het bijzonder chronische lymfatische leukemie. Hij is opgeleid tot internist in het AMC. Zijn perifere stage volbracht hij in het Slotervaart ziekenhuis. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de celdood regulerende eigenschappen van chronisch lymfatische leukemie (CLL) cellen. Voor dit proefschrift ontving hij de Ventener van Vlissingen Junior prijs. Na zijn promotieonderzoek heeft hij samen met collega’s professor van Oers en professor Eldering, een onderzoeksgroep opgebouwd op het gebied lymfoom/CLL.

 

Dr. Kater is sinds 2007 staflid en sinds 2012 hoofdonderzoeker Klinische Hematologie van de afdeling Inwendige Geneeskunde van het AMC. Zijn onderzoeksgroep doet zowel basaal, translationeel, als klinische onderzoek naar lymfklierkanker CLL. In 2007 ontving hij de Swammerdamprijs van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, een aanmoedigingsprijs voor talentvolle hematologen onder de 45 jaar. Van 2008 tot 2009 werkte hij tevens als postdoc aan het Moores Cancer Centre en het Laboratory of Gene Regulation and Signal Transduction van de University of California (San Diego, VS). Kater is een van de oprichters van het Lymphoma and Myeloma Center Amsterdam (LYMMCARE), een gespecialiseerd kenniscentrum waarin de afdelingen Klinische Hematologie en Pathologie sinds 2012 hun krachten hebben gebundeld.

 

Voor zijn onderzoek verwierf dr. Kater een groot aantal subsidies. Zo ontving hij in 2011 een grote persoonsgebonden subsidie van KWF Kankerbestrijding om een eigen onderzoeksgroep mee op te zetten. Dr. Kater heeft tal van publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan, waaronder in Blood, Leukemia en Journal of Clinical Oncology. Ook is hij redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie. Sinds september van dit jaar is hij voorzitter van de Nederlandse CLL werkgroep van de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON).

 

Samen met dr. Marie José Kersten en met de afdelingen pathologie en experimentele immunologie zal hij de komende jaren het onderzoek en de patientenzorg binnen de hematologie, met name op het gebied van lymfoom en CLL in het AMC verder gestalte geven.

Bron: UvA website

 


Mw. dr. M.J. Kersten (1962) is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Klinische Hematologie, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).


Marie José Kersten doet onderzoek naar het ontstaan van lymfklierkanker en naar de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op de zorg voor patiënten met indolent non-Hodgkin lymfoom en patiënten met de ziekte van Waldenström. Hematologie is het specialisme waarbinnen de (vaak zeer intensieve) zorg voor patiënten met bloed-, beenmerg- en lymfklierkanker plaatsvindt. Daarnaast worden ook patiënten met goedaardige bloedziekten behandeld. De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt als het gaat om kennis over wat er precies misgaat in een kankercel. Deze kennis vertaalt zich nu rechtstreeks in nieuwe, meer gerichte behandelingsmogelijkheden.

 

Kersten is sinds 2002 staflid bij de afdeling hematologie van het AMC. Eerder was zij enkele jaren verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Zij deed promotieonderzoek naar de rol van het Epstein-barr virus bij hiv-gerelateerde lymfomen in het AMC en bij Sanquin, en werkte als postdoc op een persoonsgebonden KWF beurs in Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Kersten is hoofdonderzoeker van verschillende internationale klinische trials op het gebied van lymfklierkanker. Ze verkreeg voor haar onderzoek meerdere subsidies van KWF Kankerbestrijding.

 

Kersten is medeoprichter van LYMMCARE (het Lymphoma and Myeloma Center Amsterdam in het AMC), een expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met specifieke kwaadaardige bloedziekten, en van het Nederlands consortium LLPC dat zich richt op het uitvoeren van vroeg-klinische studies in Nederland. Ze is vicevoorzitter van de landelijke lymfoomwerkgroep en voorzitter van de Scientific Working Group Lymphoma van de European Hematology Association.

 

Samen met dr. Arnon Kater en met de afdelingen pathologie en immunologie van het AMC zal zij de komende jaren de patiëntenzorg en het onderzoek op het gebied van non-Hodgkin lymfoom en chronische lymfatische leukemie verder gestalte geven.

Bron: UvA website