Nieuws

Nieuwe Waldenström studie I

De HOVON 124 studie die onlangs is gestart, is de eerste HOVON-studie voor patiënten met de ziekte van Waldenström.

De ziekte van Waldenström wordt meestal behandeld met een combinatie van chemotherapie, de antistof rituximab en prednisolon of dexamethason. Recent is echter gebleken dat ook zogenaamde proteasoomremmers als bortezomib (Velcade), die ook bij patiënten met multipel myeloom heel effectief zijn, bij deze aandoening goede responsen kunnen geven. Wel is het zo dat patiënten met MW relatief vaak last krijgen van bijwerkingen in de vorm van neuropathie. Ixazomib citraat is een nieuwe proteasoomremmer die 2 belangrijke voordelen heeft: hij hoeft niet via een infuus of onderhuids te worden toegediend, maar kan als tabletten of capsules worden ingenomen, en hij veroorzaakt veel minder neuropathie. Bij MM is ixazomib citraat effectief, er is echter nog weinig ervaring bij patiënten met MW. Dat is de reden dat de stichting HOVON een studie heeft opgezet voor patiënten met MW die de ziekte hebben teruggekregen na eerdere behandeling of waarbij de ziekte onvoldoende heeft gereageerd.

In deze studie zal eerst bij 6 patiënten worden gekeken of de dosis die bij MM wordt toegepast ook bij patiënten met MW veilig is. Als dat zo is dan zullen vervolgens 60 patiënten behandeld worden met de combinatie ixazomib citraat, rituximab en dexamethason (in totaal 8 kuren). De rituximab zal onderhuids worden toegediend. Patiënten die gunstig op de behandeling reageren krijgen vervolgens gedurende twee jaar rituximab onderhoudsbehandeling (elke 3 maanden). Er wordt ook gekeken hoe deze middelen precies werken en wat de relatie is tussen de respons en de mutaties die zo kenmerkend zijn voor MW.

De studie zal worden uitgevoerd in 15 ziekenhuizen in Nederland en een groot MW centrum in Athene. Professor Marie José Kersten is de studiecoördinator van deze studie, samen met dr. Monique Minnema (UMC Utrecht) en drs Josephine Vos (St Antoniusziekenhuis Nieuwegein).

Als u denkt dat u voor deze studie in aanmerking zou komen, neemt u dan contact op met uw behandelend hematoloog. Eventuele vragen over de studie kunt u ook stellen via het volgende email adres: hemat.trial@amc.nl .