Nieuws

MURANO Studie in AMC geopend voor recidief CLL

In dit fase 3 onderzoek wordt de combinatie van het nieuwe middel GDC-0199 met rituximab getest en vergeleken met bendamustine plus rituximab.

In dit fase 3 onderzoek wordt de combinatie van het nieuwe middel GDC-0199 met rituximab getest en vergeleken met het chemotherapeuticum bendamustine plus rituximab. GDC-0199 is een onderzoeksmiddel dat een eiwit, Bcl-2 genaamd, remt dat de cel beschermt tegen celdood. In geval van CLL is een sterk verhoogde hoeveelheid van dit eiwit aanwezig. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat remming van dit eiwit tot celdood van specifiek de CLL-cellen leidt. De verwachting is dat de remming van dit eiwit de cellen ook gevoeliger zal maken voor de werking van anti-kankergeneesmiddelen, zoals rituximab.

 

Bendamustine is een relatief nieuw geneesmiddel, waarbij minder vervelende bijwerkingen worden gezien dan bij andere chemotherapeutica als fludarabine en cyclofosfamide. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat deze effectief zijn voor de behandeling van CLL. Bendamustine is in omliggende landen beschikbaar voor de behandeling van CLL. In Nederland is dit geneesmiddel alleen geregistreerd voor 1ste lijns behandeling CLL.

 

Rituximab is een specifiek antilichaam dat is gericht tegen het CD20- eiwit dat op het oppervlak van CLL-cellen voorkomt. Rituximab wordt al een groot aantal jaren in combinatie met chemotherapie met succes gebruikt voor de behandeling van CLL.

 

Het betreft hier een werledwijde studie waarbij prof. Dr. Arnon Kater in het global steering committee zit. Arnon Kater is tevens de studiecoördinator van deze studie in Nederland. In Nederland zullen circa 15 ziekenhuizen met deze studie mee gaan doen.

 

Mocht u denken dat u voor deze studie in aanmerking komt, bespreekt u dat dan met uw hematoloog. Eventuele vragen over de studie kunt u ook stellen via het volgende email adres: hemat.trial@amc.nl.