Nieuws

VIDI beurs voor Prof. Arnon Kater

LYMMCARE's Arnon Kater heeft een VIDI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen voor zijn onderzoek naar het actief inzetten van eigen afweercellen tegen leukemie.

Afweercellen met hernieuwde energie inzetten in de strijd tegen leukemie

Afweercellen van patiënten met chronische lymfatische leukemie hebben een sterk verminderde functie, waardoor ze de leukemie niet kunnen bestrijden. Initiële studies suggereren dat verstoorde energiehuishouding hier een rol in kan spelen. Dit met een Vidi-beurs gehonoreerde onderzoek van Prof. dr. Arnon Kater beoogt, door middel van herstel van de energiehuishouding, eigen afweercellen actief in te zetten tegen leukemie.

Vidi-beurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.


In mei 2015 heeft de NWO aan 87 ervaren onderzoekers, een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi-beurzen worden toegekend aan onderzoekers die tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied horen. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 5 jaar onderzoek doen.

Lees verder op NWO website...