Nieuws

Een LYMMCARE publicatie toegelicht

In september 2015 verscheen in het tijdschrift "The Lancet" een artikel over het LYMMCARE onderzoek naar de effectiviteit van Ofatumumab als onderhoudsbehandeling bij Chronische Lymfatische Leukemie (CLL).

Tot nu toe was niet duidelijk of onderhoudsbehandeling nuttig is bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL).

Ofatumumab (OFA), een humane anti-CD20 monoclonale antistof, is effectief gebleken bij patiënten met therapieresistente CLL. PROLONG is een open-label, multicenter gerandomiseerde fase 3 studie waarin onderhoudsbehandeling met OFA wordt vergeleken met observatie (Obs) bij CLL patiënten die in remissie zijn na behandeling van een recidief van de CLL.

 

474 patiënten uit 130 centra in 24 landen namen deel aan de studie. Deze patiënten waren in complete (CR) of partiële remissie(PR) na een 2e of 3e behandeling van de CLL. Zij werden gerandomiseerd tussen behandeling met OFA (300 mg , 1 week later gevolgd door 1000 mg elke 8 weken, gedurende een periode van 2 jaar) of observatie. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving (PFS).

 

Bij een mediane follow up van 19.1 maanden bleek de PFS in de OFA groep significant langer dan in de observatie groep ( 29.4 maanden versus 15.2 maanden). De algehele overleving was niet verschillend, hetgeen bij deze korte follow up niet onverwacht is. Daarnaast bleek de tijd tot de volgende behandeling significant langer in de OFA groep (38.0 vs. 31.1 maanden). In de OFA groep waren meer patiënten met neutropenie (24% OFA vs. 10% Obs) infecties (13% OFA vs. 8% Obs). In de OFA arm overleden twee patiënten, in de Obs arm vijf. 8% van de OFA patiënten moesten de behandeling staken wegens bijwerkingen. Er was tussen beide groepen geen verschil in kwaliteit van leven.

 

De studie laat zien dat OFA onderhoudsbehandeling duidelijk van toegevoegde waarde is bij de behandeling van patiënten met een recidief van de CLL, en dat de behandeling goed wordt verdragen. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen wat de optimale onderhoudsbehandeling is voor patiënten met CLL.

 


Ofatumumab maintenance versus observation in relapsed chronic lymphocytic leukaemia (PROLONG): an open-label,multicentre, randomised phase 3 study


Marinus H J van Oers, Kazimierz Kuliczkowski, Lukáš Smolej, Mario Petrini, Fritz Off ner, Sebastian Grosicki, Mark-David Levin, Ira Gupta, Jennifer Phillips, Vanessa Williams, Stephanie Manson, Steen Lisby, Christian Geisler, on behalf of the PROLONG study investigators

 

Lancet Oncol 2015; 16: 1370–79 [abstract]