Nieuws

Een LYMMCARE publicatie toegelicht

In september 2015 verscheen in het tijdschrift "Leukemia" een artikel over het LYMMCARE onderzoek naar de werking van de PI3K-remmer in de behandeling van CLL.

The pan phosphoinositide 3-kinase/mammalian target of rapamycin inhibitor SAR245409 (voxtalisib/XL765) blocks survival, adhesion and proliferation of primary chronic lymphocytic leukemia cells

In de lymfklier treedt er interactie op tussen de CLL cel en omliggende cellen om de CLL cel in leven te houden. Wanneer er interactie optreedt worden er in de CLL cel eiwitten geactiveerd. Eén van die eiwitten is PI3K. Als PI3K wordt aangemaakt gaan CLL cellen niet meer dood, blijven ze in de lymfklier en gaan ze delen. In dit artikel laten we zien dat een PI3K-remmer zorgt dat CLL cellen dood gaan, zich niet goed vasthechten in de lymfklier en dat de deling van CLL cellen wordt geremd. Deze celdood is specifiek voor CLL cellen en voor CLL cellen met bepaalde mutaties.

 

Leukemia. 2015 Sep 4. doi: 10.1038/leu.2015.241. [Epub ahead of print] The pan phosphoinositide 3-kinase/mammalian target of rapamycin inhibitor SAR245409 (voxtalisib/XL765) blocks survival, adhesion and proliferation of primary chronic lymphocytic leukemia cells. Thijssen R, Ter Burg J, van Bochove GG, de Rooij MF, Kuil A, Jansen MH, Kuijpers TW, Baars JW, Virone-Oddos A, Spaargaren M,Egilee C, van Oers MH, Eldering E, Kersten MJ, Kater AP.