Nieuws

Een LYMMCARE publicatie toegelicht

In mei 2017 verscheen in het tijdschrift “Leukemia” een artikel over onderzoek door LYMMCARE naar remming van proliferatie door kinase inhibitors in CLL.

Erik Slinger et al, Leukemia, 2017

In mei 2017 verscheen in het tijdschrift “Leukemia” een artikel over onderzoek door LYMMCARE naar remming van proliferatie door kinase inhibitors in CLL.

 

De laatste jaren zijn er met de komst van kinase inhibitors zoals ibrutinib en idelalisib, grote stappen gemaakt in de behandeling van CLL. Deze medicijnen werken in op de B cel receptor en zorgen ervoor dat CLL cellen niet langer in de lymfeklier kunnen blijven, waar ze normaal gesproken signalen ontvangen die voor proliferatie en overleving zorgen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat stimulatie van de B cel receptor echter niet leidt tot proliferatie, terwijl stimulatie met andere factoren zoals CD40L, IL-21 of CpG wel zorgt voor proliferatie.

 

In deze studie is gekeken naar de effecten van ibrutinib en idelalisib op B cel receptor onafhankelijke proliferatie. Zowel ibrutinib als idelalisib kunnen deze vorm van proliferatie remmen, waarbij de mate van remming varieert. Cellen die in deling worden gebracht met een combinatie van CD40L en IL-21 kunnen gedeeltelijk worden geremd met ibrutinib of idelalisib, terwijl de proliferatie van cellen die met CpG worden gestimuleerd volledig wordt geblokkeerd. Verder onderzoek liet zien dat deze remming het gevolg is van CD40 remming bij CD40L/IL-21 proliferatie en bij CpG gedreven proliferatie is de B cel receptor direct betrokken. De resultaten uit dit onderzoek geven aan dat ibrutinib en idelalisib in combinatie met JAK inhibitors of SYK inhibitors mogelijk beter werken.

Targeting antigen-independent proliferation in chronic lymphocytic leukemia through differential kinase inhibition, Slinger E, Thijssen R, Kater AP, Eldering E

Leukemia. 2017 May 2. doi: 10.1038/leu.2017.129. [Epub ahead of print]