Nieuws

Groot Europees project toegekend.

Binnen een EU consortium zullen AMC en LYMMCARE onderzoek doen naar het B-cel lymfoom, alsmede naar rheumatoide arthritis.

COSMIC systeemgeneeskunde trainings- en onderzoeksprogramma trapt af! 

Persbericht November 2017


Een internationaal consortium gecoördineerd door het AMC onder leiding van Prof. Dr. Antoine van Kampen (hoofdaanvrager, afdeling Bioinformatica) en Dr. Jeroen Guikema (afdeling Pathologie & LYMMCARE) heeft een EU subsidie van €3.600.000,- ontvangen om COSMIC (COmbatting disorders of adaptive immunity with Systems MedICine; www.cosmic-h2020.eu) te implementeren. COSMIC is een trainings- en onderzoeksprogramma dat 14 systeemgeneeskunde professionals van de volgende generatie zal afleveren. Zij zullen in staat zijn om met behulp van nieuwe en geïntegreerde methoden complexe humane ziekten beter te begrijpen en aan te pakken. Deze jonge onderzoekers krijgen een aantrekkelijk internationaal trainingsprogramma en specifieke onderzoeksprojecten aangeboden. COSMIC wil bijdragen aan de Europese systeemgeneeskunde infrastructuur door samen te werken met bestaande initiatieven, en door methoden te ontwikkelen die helpen om tijd en kosten te reduceren bij het adresseren van klinische vraagstellingen.

 

COSMIC is een ‘systeemgeneeskunde’ project. Systeemgeneeskunde is een integratieve aanpak die gebruik maakt van experimentele en computationele methoden om biologische systemen te begrijpen en deze nieuwe kennis te gebruiken voor het welzijn van patiënten. In dit onderzoeksprogramma ligt de nadruk op de rol van het immuunsysteem in de complexe humane ziekten B-cel lymfoom (BCL) en reumatoïde artritis (RA); in het bijzonder het ‘immunologische geheugen’ en de ontwikkeling van antilichamen. B lymfocyten kunnen verschillende interacties aangaan met andere soorten witte bloedcellen in een gespecialiseerde omgeving in de lymfeknopen die we kiemcentra noemen. In deze kiemcentra vindt de selectie plaats van B lymfocyten die antilichamen maken met een hoge mate van selectiviteit en een sterke binding aan ziektekiemen. Het kiemcentrum is een complexe omgeving waarin er veel verschillende veranderingen optreden in de B lymfocyten. Verstoringen in de kiemcentra dragen bij aan de vorming van getransformeerde/kwaadaardige cellen die kunnen leiden tot BCL, of tot de vorming van B lymfocyten die antilichamen produceren tegen het eigen lichaam waardoor RA ontstaat. COSMIC heeft als doel om de cellulaire en moleculaire mechanismen achter het kiemcentrum te ontrafelen om zo de ontwikkeling en evolutie van BCL en RA beter te begrijpen. We verwachten dat dit leidt tot het identificeren van biologische en klinische parameters die diagnostisch en preventief en wellicht zelfs therapeutisch gebruikt kunnen worden om de uitkomst van deze ziekten te verbeteren en tevens zouden kunnen resulteren in een betere kosteneffectiviteit van de behandeling.