Nieuws

Studie nieuws:

Fase 2 deel van de HOVON-109 studie binnenkort verwacht; HOVON-121 studie geopend in het AMC; Nieuwe GS-9820 studie

Fase 2 deel van de HOVON 109 studie verwacht in November 2013

Behandeling van CLL - Binnenkort zal het fase 2 deel van de HOVON 109 studie van start gaan in 30 ziekenhuizen in Nederland. De behandeling zal bestaan uit 6 kuren combinatietherapie (duur: 6 maanden) gevolgd door 6 kuren lenalidomide (duur: 6 maanden). Het uiteindelijke doel is om aan te tonen dat deze combinatiebehandeling zorg draagt voor het langer wegblijven van ziekte activiteit zonder al te veel bijwerkingen.

 

Nieuwe combinaties van behandelmogelijkheden voor CLL leiden tot het langer wegblijven van deze ziekte. De bijwerkingen van deze behandelingen zijn echter zwaar voor oudere patiënten en voor jongere patiënten met een verminderde conditie. Daarom bestaat de huidige behandeling bij deze patiënten uit toediening van alleen chloorambucil, een chemotherapeuticum in tabletvorm). De respons hierop is helaas meestal beperkt en de ziekte komt vaak snel terug. Momenteel wordt gezocht naar combinatiebehandelingen voor oudere patiënten en jonge patiënten met verminderde conditie die acceptabele bijwerkingen hebben en effectiever zijn dan alleen chloorambucil. In recente onderzoeken is aangetoond dat toevoeging van de antistof rituximab, welke specifiek gericht is tegen leukemiecellen, de uitkomst van de behandeling enigszins verbetert. Gebaseerd op recente data is het tevens voor de hand liggend om, naast een lichte vorm van chemotherapie en rituximab, ook een middel aan de behandeling toe te voegen dat het beschermende effect op leukemiecellen in organen als de milt en de lymfeklieren opheft. Deze stof heet lenalidomide, is geen chemotherapeuticum en wordt als tablet 1 keer per dag ingenomen. Afgelopen jaar is in het fase 1 deel van de studie onderzocht welke dosering van de chemotherapie het best gebruikt kan worden voor deze combinatiebehandeling. Binnenkort zal het fase 2 deel van start gaan in 30 ziekenhuizen in Nederland. De behandeling zal bestaan uit 6 kuren combinatietherapie (duur: 6 maanden) gevolgd door 6 kuren lenalidomide (duur: 6 maanden). Het uiteindelijke doel is om aan te tonen dat deze combinatiebehandeling zorg draagt voor het langer wegblijven van ziekte activiteit zonder al te veel bijwerkingen.

HOVON 121 zomer 2013 van start gegaan in het AMC

Behandeling van CLL - De studie is reeds geopend in het AMC. Binnenkort zullen ruim 20 centra verspreid over Nederland volgen.

Bij een eerste behandeling voor CLL lukt het in de meeste gevallen om de ziekteactiviteit terug te dringen. Helaas is het echter nog steeds zo dat de ziekte na verloop van tijd weer terug komt. De duur van het wegblijven van CLL verschilt per patiënt. Recent zijn een aantal kenmerken van de ziekte bekend geworden die vrij goed kunnen voorspellen of de ziekte wel of niet versneld terugkomt. Deze voorspellende kenmerken kunnen in het bloed worden gemeten voor start van de behandeling en deels na beëindiging van deze behandeling. Voor patiënten bij wie de verwachting is dat de ziekte versneld terugkomt, is op dit moment geen extra behandeling voorhanden om dit risico te verminderen. De standaard behandeling voor deze groep patiënten is vooralsnog dus ook observatie (afwachten). Om deze redenen worden deze voorspellende kenmerken dan ook niet standaard bepaald.

In dit onderzoek wordt onderzocht of een onderhoudsbehandeling met lenalidomide kan bijdragen aan het langer wegblijven van de ziekte. Daarnaast wordt de veiligheid en verdraagzaamheid van Lenalidomide onderzocht. Verder wordt gekeken naar de kwaliteit van leven bij patiënten die met Lenalidomide worden behandeld. Het is namelijk van groot belang om te weten of de behandeling de kwaliteit van leven al dan niet gunstig beïnvloedt.

GS-9820 Studie

Behandeling van alle B-cel lymfomen - Recent is duidelijk geworden dat lymfoom en chronisch lymfatische leukemie (CLL) cellen voor hun overleving sterk afhankelijk zijn van signalen afkomstig van andere cellen uit de omgeving. Deze signalen komen de cel binnen via zogenaamde receptoren (ontvangers) op de celmembraan (het vliesje dat de cel omsluit), en worden via signaalpaden naar de kern in de cel gevoerd. Vervolgens worden bepaalde eiwitten opgebouwd die de celdood remmen en de celdeling bevorderen. Dit inzicht heeft geleid tot de ontwikkeling van specifieke signaalpad-remmers.

Op dit moment loopt een onderzoek naar de effectiviteit en eventuele bijwerkingen van een dergelijke remmer, GS-9820 genaamd. Patiënten met recidief/refractair CLL, of met een lymfoom (zowel non-Hodgkin als Hodgkin) kunnen in deze studie participeren. Het medicament wordt tweemaal daags als tablet ingenomen. Als geen nadelige bijwerkingen optreden is het de bedoeling om dit tablet te blijven innemen totdat de patiënt er geen baat meer bij heeft.

De studie loopt momenteel alleen in het AMC. De bedoeling is om binnenkort ook in VUMC, ErasmusMC, UMC Groningen en St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein met de studie te starten.