Professionals

LYMMCARE: kenniscentrum voor professionals

Om de kwaliteit van het onderzoek naar en de behandeling van B-cel maligniteiten binnen het AMC verder te kunnen verbeteren, hebben de afdelingen Klinische Hematologie, Pathologie en Experimentele Immunologie van het AMC begin 2012 een gespecialiseerd lymfoom- en myeloom kenniscentrum ‘LYMMCARE’ opgericht.

Een vooraanstaande rol in diagnostiek en behandeling

Het AMC speelt al decennia lang een belangrijke rol in de diagnostiek en behandeling van B-cel maligniteiten in  Nederland. Ook wordt er volop basaal en translationeel onderzoek gedaan naar de verschillende verschijningsvormen: chronische lymfatische leukemie (CLL), non-Hodgkin lymfoom (NHL) en multipel myeloom (MM). Daarnaast hebben wij  mede aan de basis gestaan van de huidige (inter-) nationale richtlijnen voor de behandeling van NHL en CLL. 

Een toonaangevend en innovatief expertisecentrum

De opgebouwde expertise van de betrokken afdelingen Klinische Hematologie, Pathologie en Experimentele Immunologie heeft er inmiddels toe geleid dat wij  de status van (inter)nationaal kenniscentrum toegedicht krijgen.  Binnen dit centrum streven we naar een zo intensief mogelijke uitwisseling van kennis, (technische) expertise en patiëntenmateriaal. Het doel is om via korte lijnen tussen de betrokken afdelingen  nieuwe ontwikkelingen snel te vertalen naar nieuwe behandelwijzen. 

Streven naar optimale behandeling en zorg voor patiënten

Onze missie is helder: wij willen flinke stappen vooruit zetten in de behandeling van patiënten met lymfatische maligniteiten. En dat is alleen mogelijk door het vergroten van onze kennis van de fundamentele biologische processen die ten grondslag liggen aan deze ziektebeelden. Immers: de medische wetenschap ontwikkelt zich dankzij interactie tussen zorg en onderzoek.

Uitwisselen van kennis en techniek

Snelle vooruitgang in behandelwijzen is vooral een kwestie van hecht samenwerken met de juiste professionals. Wij zoeken deze samenwerking niet alleen binnen het AMC, maar ook daarbuiten: in Nederland en de rest van de wereld. We willen kennis delen met professionals die allen hun eigen unieke achtergrond, expertise en inzicht hebben. Zo kunnen we samen ons ultieme doel nastreven: verbetering van de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom  en multipel myeloom.